Voice-dialogue

Veel lastige gevoelens of conflicten zijn goed in beeld te brengen door een ‘gesprek met jezelf’. Welke overtuigingen of oordelen koester je? Hoe heb je een gebeurtenis geïnterpreteerd? Heeft die ene persoon het wel zo naar bedoeld? Of heeft die akelige situatie misschien toch een positief aspect?

Voice dialogue betekent: stemmendialoog. Je gaat in gesprek met:
– een deel van je persoonlijkheid
– een fysieke klacht
– een andere persoon (die in het consult niet lijfelijk aanwezig is)
– jouw toekomst
– jouw innerlijke kind
Van alles is mogelijk. Het gesprek vindt plaats op 2 stoelen die jij afwisselend bezet. Ik ben gespreksleider.
Mijn ervaring heeft geleerd dat nare gevoelens en vooringenomen meningen enorm verzachten. Het perspectief van de ander wordt voelbaar en er ontstaat ruimte om te begrijpen en te vergeven.