Nieuws

Individuele consulten vormen de basis vanwaaruit ik werk.

Andere activiteiten. Van tijd tot tijd bied ik ook andere activiteiten aan, zoals groepsopstellingen, groepsopstellingen met een bijzonder thema en andere activiteiten. Deze verschijnen dan op de website.

2019-01 FlyerA6 Schoolkeuzekopie

Een opstelling voor schoolkeuze, kan voor alle types onderwijs.
Voor jonge kinderen (basisonderwijs) kun je als ouder de opstelling voor je kind doen.
Bij kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, kan dat ook nog goed.
Voor jongvolwassenen kunnen ze het beste zelf komen.