Individuele consulten

Samen onderzoeken we jouw vraag. Ik reflecteer en help je inzicht te krijgen in jouw denken en voelen. Ik nodig je uit tot het terugnemen van authentieke zelfverantwoordelijkheid en het ontwikkelen van een liefdevolle relatie met jezelf.
Mijn stijl wordt door cliënten liefdevol, rustig en beschouwend genoemd.
Een individueel consult kan plaatsvinden in de praktijkruimte of online.
Ik werk o.a. met de volgende methodes of combinaties daarvan.
* Individuele opstellingen. Met hulp van papieren op de grond stellen we je familiesysteem op, je thema of je lichamelijke situatie.  We onderzoeken je vraag in relatie tot de veelal onbewuste context.
* Innerlijk kindwerk. ‘Innerlijk kinderen’ zijn alle gevoelens en gedragspatronen, die in jou leven, en waar jij als volwassene op milde wijze verantwoordelijkheid voor mag nemen. Je leert deze gevoelens een plaats te geven en vanuit de innerlijke volwassene op milde wijze te zorgen voor je eigen voelen, denken en handelen.
* Voice dialogue. Je gaat in gesprek met… (vul maar in) … een overleden of afwezige persoon, een thema, je ziektebeeld enz. Je leert over het perspectief van de ander, wat leidt tot nieuwe inzichten en begrip.
* Bevrijd je demonen: dit is een visualisatie waarmee je je eigen innerlijke ‘vijanden’ tot rust brengt. Dat kunnen allerlei onaangename gevoelens, beelden of herinneringen zijn die je in je meedraagt, een bepaalde situatie of ziekte enz.