Opstellingen

Een systeem
Een familie, bedrijf, je lichaam of persoonlijkheid is een systeem, bestaande uit bewuste en onbewuste aspecten. Ook jouw situatie, vraag of thema kun je opvatten als systeem bestaande uit meerdere aspecten die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. De bewuste aspecten kennen we. De onbewuste aspecten zijn heel sturend maar we krijgen er moeilijk grip op want we kennen ze niet.

Opstelling
In een opstelling zet je al deze, bewuste en onbewuste, aspecten neer in de ruimte. Met personen of voorwerpen. Ze vormen als het ware een levende plattegrond van de familie, jouw lichaam, je situatie, vraag of thema. De personen in de ‘plattegrond’, ofwel representanten, delen de informatie die ze op die plaats ervaren.
In een opstelling laten we graag de onbewuste lagen aan het woord. Vaak is het onverwerkte pijn van ooit. We erkennen hun bestaan. Hun informatie wordt gehoord, emoties worden ervaren, spanning vloeit weg. Ze worden vrij om te bewegen. Het geheel komt in een rustigere, gezondere samenhang met elkaar. Er ontstaat een nieuw perspectief.
De oplossing komt niet van buitenaf, maar ontvouwt zich van binnenuit, op natuurlijke wijze.

Hoezo onbewust?
Hoe kun je een onbewust aspect neerzetten, als je je er niet van bewust bent? Goeie vraag. Hier helpt het inzicht en creativiteit van de begeleider. Iemand kan ‘het verborgen verhaal’, of ‘dat wat nu nodig is’ representeren. 

Groepsopstelling
In een groepsopstelling werken we met personen ofwel representanten. Op basis van hun intuïtie nemen ze hun plaats in de ruimte in. Dit wordt vaak als trefzeker ervaren door de cliënt, terwijl de representanten toch (het verhaal van) de cliënt niet kennen. De representanten verwoorden de informatie die ze ervaren. Om als representant in de opstelling, ofwel ‘het veld’ van iemand te staan die je niet kent, is een boeiende en vaak helende ervaring.

Individuele opstelling
In een individuele opstelling legt de vragensteller zelf voorwerpen of papieren op de grond neer. Hij kiest de plaats volgens intuïtie. Vervolgens gaat hij zelf al deze plaatsen langs en ervaart de informatie. 

De kracht van de opstelling
De keuze voor een groepsopstelling of een individuele opstelling is een kwestie van voorkeur. De kracht van een opstelling zit niet in de keuze groep of individueel, maar in de vraagstelling. Stel je voor dat je al drie jaar op de wachtlijst staat voor dit consult en je hebt tweeduizend euro betaald. Wat is dan je vraag. En wat ben je vandaag bereid los te laten voor jouw verlangen. Je begrijpt het wel; hoe wezenlijker de vraag, hoe wezenlijker het antwoord. En soms is er geen antwoord. Of niet het antwoord waarop je hoopte. Dit te aanvaarden als deel van jouw proces, is al een louterende ervaring op zichzelf.

Wat kun je opstellen?
In feite alles. Zolang het een WEZENlijke vraag is, die jouw ontwikkeling dient.
Alle thema’s waar je een vraag over voelt, zijn geschikt voor een opstelling. Altijd is er sprake van onbewuste lagen die zichtbaar en voelbaar worden, zich ontspannen en tot een nieuwe orde komen.
Soms ben je nog niet klaar om iets onder ogen te zien, of nog niet in staat om iets gevoeligs te ervaren. Tijd is een goede vriend, stap voor stap is dan gepast.
Mogelijke thema’s kunnen zijn: gezondheid/ziekte, familie en relaties, je werk, conflicten, niet kunnen kiezen, je persoonlijkheid, rouw, een traumatische ervaring, enzovoort. Maar ook als je een thema eens rustig wilt verkennen, de inhoud beter wilt leren kennen, een thema wilt ‘ontmoeten’, is een opstelling een boeiende mogelijkheid.

Het werken met familie- of systeemopstellingen is bekend geworden door Bert Hellinger, maar kent sindsdien vele variaties en toepassingen.

Bijzondere opstellingen
Voorouders: bijvoorbeeld een Moeder/Vaderlijn: je ontmoet op energetisch niveau je moeder/vader (enz.), grootmoeder, overgrootmoeder enzovoort; 6 generaties, en de oermoeder van jouw vrouwenlijn. Hiervoor hoef je je (groot)moeders niet persoonlijk te hebben gekend. Je voelt je opgenomen in een lange lijn vrouwen die jou voorgingen.
Het wiel van de vier windrichtingen: de vier windrichtingen zijn symbool voor de vier seizoenen die we zien in de natuur, maar ook de seizoenen van het leven. Op allerlei niveau’s vormen de vier richtingen samen een cirkel.

Noord: essentie, winter, de ziel trekt zich terug uit het aardse leven.
Oost: ontvouwen van vorm, lente, de jeugd.
Zuid: volle manifestatie van de vorm, zuid, volwassenheid.
Herfst: de vorm trekt zich terug, oogst van vruchten. Tijd voor reflectie en dankjewel. Loslaten wat niet meer nodig is, ook het lichaam. Sterven en in de ziel meenemen wat ervaren is.
Noord: Opnieuw in de stilte, met nieuwe ervaringen. Zo lang als nodig is. Tot een nieuwe impuls ontstaat tot leven.

Een cirkel als deze kan vele doeleinden dienen en boeiende opstellingen geven.

Samen met Ineke Dijkstra verzorg ik van tijd tot tijd groepsopstellingen.