Opstellingen

Individuele opstellingen
Wij zijn allemaal lid van een of meerdere systemen. Onze familie, werkkring, vriendenkring zijn duidelijke voorbeelden. De leden van een familie staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. De ene relatie floreert, de ander juist niet. De onderlinge relaties worden bepaald door positieve of juist negatieve gevoelens, verwachtingen, overtuigingen enzovoort. Dit gaat heel vaak onbewust.
Ook ons lichaam met al haar lichaamsdelen of onze persoonlijkheid met eigenschappen en voorkeuren, functioneert als een systeem. En zelfs jouw prangende vraag, of dat thema waar je steeds maar tegenaan loopt, bestaat uit meerdere -vaak onbewuste- aspecten die in een bepaalde onderliggende verhouding elkaar helpen of juist tegenwerken.

Want hoe komt het dat je zo hard werkt om iets te bereiken en het lukt maar niet? Misschien staat onbewust de rem erop. Of waarom ben ik ziek, wat heeft het me te vertellen? Of wat is toch de angel in dat steeds terugkerende conflict?

Steeds opnieuw zijn er onbewuste lagen werkzaam. Hoe krijg je inzicht en grip op deze soms wel voelbare, maar moeilijk te pakken gebieden?

In een opstelling worden de aspecten van jouw vraag, of de personen met wie jij iets wil uitwerken, in de ruimte neergezet.
In een groepsopstelling gebeurt dat met representanten, personen die op de plaats staan van dat ene familielid, of dat ene aspect van jouw vraag.
In een individuele opstelling gebeurt dat met voorwerpen of papieren op de grond.

De representanten nemen hun plaats in op grond van hun eigen intuïtie. Dit wordt vaak als trefzeker ervaren door de cliënt, terwijl toch de representanten de betreffende personen niet kennen.
Als we met papieren werken, leg jij ze zelf op de plaats neer die volgens jouw gevoel ‘klopt’. Ook dit blijkt er vaak anders uit te zien, dan jouw denken zich had voorgesteld.
Een opstelling laat een heel andere laag van onszelf zien, als ons bewuste beeldvorming.

Het vervolg van de opstelling bestaat eruit dat de beschikbare informatie, impulsen, emoties worden gevoeld door de representanten. Of door jou op de papieren.
Zo krijgen de personen van jouw familie, of de aspecten van jouw vraag ‘een stem’.
Dat lucht vaak op, en is soms best gevoelig. Maar de ‘plak’ verdwijnt en de spanning vloeit weg. De verschillende personen of aspecten kunnen nu vrij(er) bewegen zodat het geheel in een natuurlijke(re) orde met elkaar komt. Voor jou toont en voelt het nu geheel anders…

Een opstelling is de uitdrukking van (een aspect van) jouw innerlijke gevoelslandschap. In een opstelling ontmoet je de onbewuste laag in jouw vraag. Deze is niet voor niets onbewust, je kent hem niet! Wat zichtbaar wordt in een opstelling is daarom niet perse wat jij verlangde te gaan zien.

In een individuele opstelling werken we met papieren op de grond. In een groepsopstelling werken we met personen als representanten. Om als representant in de opstelling, ofwel ‘het veld’ van iemand anders te staan, die je niet kent, is een boeiende en vaak helende ervaring. De representanten voelen vanzelf hun plaats en ervaren de beschikbare informatie.

Wat kun je opstellen?
In feite alles. Als het een wezenlijke vraag is, die jouw ontwikkeling dient.
Alle thema’s waar je een vraag over voelt, zijn geschikt voor een opstelling. Altijd is er sprake van de onbewuste lagen die zichtbaar en voelbaar worden, zich ontspannen en tot een nieuwe orde komen.
Soms ben je nog niet klaar om iets onder ogen te zien, of nog niet in staat om iets gevoeligs te ervaren. Tijd is een goede vriend, stap voor stap is dan gepast.
Mogelijke thema’s kunnen zijn: gezondheid/ziekte, familie en relaties, je werk, conflicten, niet kunnen kiezen, je persoonlijkheid, rouw, een traumatische ervaring, enzovoort enzovoort. Maar ook als je een thema wilt verkennen, de inhoud beter wilt leren kennen, een thema wilt ‘ontmoeten’.

Het werken met familie- of systeemopstellingen is bekend geworden door Bert Hellinger, maar kent sindsdien vele variaties en toepassingen.

Bijzondere opstellingsvormen
Ontmoet je voorouders: In deze bijzondere opstellingsvorm is het mogelijk om jouw voorouderlijn te ontmoeten en je te openen voor de krachten en kwaliteiten die daar liggen. Het is allemaal al in je!