Systeemopstellingen (individueel en in de groep)

Syteemopstellingen
We zijn allemaal lid van een of meerdere systemen.
Een systeem is je familie of het bedrijf waar je werkt. Maar ook je persoonlijkheid, een bepaald thema of situatie, je lichaam, kun je zien als een systeem.
Een systeem is altijd een samenspel van verschillende krachten/ energieën/ intenties. Bewust en onbewust. De bewuste krachten kennen we vaak wel. Maar de onbewuste lagen, die soms wel voor 90% meesturen, zijn moeilijk te pakken.
Want hoe komt het dat je zo hard werkt om iets te bereiken en het lukt maar niet? Misschien staat onbewust de rem erop. Of waarom ben ik ziek, wat heeft het me te vertellen? Of wat is toch de angel in dat conflict? Steeds opnieuw zijn er onbewuste, onzichtbare lagen werkzaam.
In een opstelling geven we de bewuste en onbewuste lagen van jouw thema een plaats in het veld. Ze worden zichtbaar en voelbaar. Ze krijgen een stem. Emoties worden gevoeld en lading verdwijnt. Het geheel komt in een natuurlijke(re) harmonie met elkaar. Een nieuw perspectief ontstaat.
Alle thema’s waar je een vraag over voelt, zijn geschikt voor een opstelling. In een groepsopstelling werken we met representanten. Ook voor hen is het meedoen in een opstelling een boeiende en vaak helende ervaring.

Hoe werkt het?
In een groepsopstelling worden representanten gevraagd om plaats te nemen in ‘het veld’ van de vraagsteller. De representanten voelen vanzelf hun plaats en ervaren de informatie die daar voelbaar is.
In een individuele opstelling leg je zelf papieren op de grond, op de plaats die volgens jouw gevoel klopt. Jij gaat zelf op deze plaatsen staan en ervaart de informatie.

Het effect van een opstelling in je dagelijks leven is soms snel en spectaculair, soms sijpelt het langzaam je leven binnen, zodat een zachte verandering ontstaat.

Wat kun je opstellen?
In principe kun je alle thema’s opstellen. Ieder thema, elk issue kent verborgen lagen waar je niet makkelijk bij kunt komen, die remmend werken, die ontdekt willen worden.
Altijd geldt dat in een opstelling, in meer of mindere mate, verborgen lagen gezien en gevoeld worden.
Misschien voel je dat je veel hebt meegemaakt en ben je bang dat er teveel los komt. Dan is het goed om te weten dat jijzelf bepaalt tot hoever de opstelling gaat. Soms wil iets nog niet ontdekt worden. Tijd is een goede vriend, stap voor stap is dan gepast.
Thema’s: bijvoorbeeld: gezondheid/ziekte, issues in je familie of in relaties om je heen, items m.b.t. je werk, conflicten, niet kunnen kiezen, iets in je persoonlijkheid dat je wilt ontwikkelen, vragen m.b.t. verleden of toekomst, rouw, een traumatische ervaring, iets waar je hevig naar verlangt, enzovoort enzovoort. Maar ook als je een thema wilt verkennen, de inhoud beter wilt leren kennen, een thema wilt ‘ontmoeten’.

Het werken met familie- of systeemopstellingen is bekend geworden door Bert Hellinger, maar kent sindsdien vele variaties en toepassingen.

Bijzondere opstellingsvormen
Ontmoet je voorouders: In deze bijzondere opstellingsvorm is het mogelijk om jouw voorouderlijn te ontmoeten en je te openen voor de krachten en kwaliteiten die daar liggen. Het is allemaal al in je!