Cliëntervaringen

Tineke:
Vanuit het kennismakingsgesprek voelde ik mij gelijk op mijn gemak bij Hildegard, door haar vriendelijke rustige inlevende betrokkenheid! De voice-dialogue, een niet makkelijke maar bijzondere ervaring van wat dat duidelijk maakt, ging ik met een goed gevoel naar huis!
Zo blij met Hildegard, wat mij tot meerdere afspraken deed besluiten.
Samen hebben we een aantal bewonderenswaardige opstellingen doorlopen, vanuit die dingen die door mij als hindernissen werden ervaren. Vanuit haar rustige respectvolle duidelijke begeleiding op het juiste moment, wat mij tot mooie waardevolle inzichten heeft gegeven in mijn persoonlijkheid. Om niet alleen vanuit mijn kracht, maar vanuit liefde voor mijzelf mijn weg te willen bewandelen! Dankjewel Hildegard, voor die stap voorwaarts!

Els:
Met behulp van de technieken van familie-opstellingen en voice dialogue verloste Hildegard me in een paar sessies van negatieve gedachten die ikzelf niet de baas kon en die een gevaar waren voor mijn relatie en dus voor mijzelf. Behalve dat, kwam er meer rust in mij en voel ik me gelukkiger.
Hoe haar technieken werken is raadselachtig … maar ze werken; Hildegard past ze adequaat en liefdevol toe. Ik vind haar een geweldig goede therapeute.

Anthony:
“In de familie opstelling die Hildegard gedaan heeft met mij, bleek zij een heel bijzonder gevoel en flexibiliteit te hebben om in het proces te staan; er even in te zijn en met je mee te voelen, er naast te staan om na te denken en het proces te begeleiden. Ik heb haar als heel professioneel en tegelijk warm en zorgend ervaren. Ze heeft een grote innerlijke ruimte die ze dan ook ten volle inzet om de opstellingen mogelijk te maken. Voor mij betekende dat het zichtbaar krijgen van de gevoelens achter mijn rationaliteit.”

Maria:
“Met Hildegard mocht ik het avontuur aangaan van de familieopstellingen en de voice-dialogue. Opvallend was dat haar rol liefdevol en neutraal, maar bovenal behulpzaam en inzichtgevend was. Haar werk heeft mij nieuwe inzichten gegeven, waardoor ik door mijn opgelegde blokkades kon gaan. Voor mij had haar werk een verlichtend effect en kan ik de voice-dialogue nog dagelijks toepassen. De investering was de moeite dubbel en dwars waard.”

Josien:
Mijn ervaringen bij Hildegard: ik kwam bij Hildegard met een vraag over een nieuwe weg inslaan en het oude loslaten. Het stagneert ergens en ik weet niet waar. Het lijkt Hildegard passend om een Systeemopstelling te doen. Ze stelt me vragen die al verhelderen. Even met mijn ogen dicht voel ik nog duidelijker wat er speelt. Ik weet nu wat ik wil opstellen en als ik het zie klopt het precies met hoe ik er in sta. Ik voel me op mijn gemak door de rustige aanwezigheid van Hildegard. Zonodig stuurt ze wat bij: soms is er iets anders dat ook aandacht wil, en soms ga ik te snel, en laat ze me even stilstaan. Dit alles gebeurt op een respectvolle, duidelijke wijze.
Tot slot sta ik omringd door de “moeilijke” dingen die ik opstelde. Ik voel me nu vrij om te bewegen, het tegendeel van de eerdere stagnatie! Prachtig om te zien en te voelen dat de “moeilijke” dingen juist mijn bondgenoten zijn die me verder helpen…
Hildegard, het voelt als een groot cadeau om weer zo stevig op m’n benen te staan, weer te voelen wat ik kwijt was. Dankjewel!!

Marike:
“Fijn bij Hildegard te komen; zij geeft haar volle aandacht, om mij tot mijn eigen oplossingen te laten komen.”

Rianne:
“Hildegard kon uit mijn beginverhaal mijn vraagstelling duidelijk filtreren met de daarbij behorende personen en emoties/ gevoelens. Vanuit daar begeleidde zij mij op een professionele, respectvolle en neutrale manier. Haar begeleiding van de opstelling was heel steunend. De opstelling zelf was intens, maar mooi! Hildegard omschreef een opstelling doen als “het uitpakken van een cadeautje dat je ongemerkt al heel lang met je meedraagt”, wat voor mij betreft helemaal klopt. Ik heb door deze ervaring meer inzicht gekregen en écht kunnen voelen wat bij mij hoort en wat bij een ander hoort.”

Riny:
“Mijn naam is Riny. Na een heel druk arbeidsverleden ben ik nu gepensioneerd en heb ik de tijd gekregen om te ervaren dat ik in mijn groei belemmerd werd door vele innerlijke blokkades. Ik wist dat als ik de kracht en vrijheid wilde vinden om ze te vinden en te ruimen dat ik daarbij hulp nodig had, die ik uiteindelijk vond bij Hildegard Boender in Heiloo.
Bij Hildegard vond ik de rust, het vertrouwen en veiligheid om aan “mezelf te werken”. In drie sessies heb ik een aantal effectieve stappen gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt met Individuele Familieopstellingen en Voice dialoge, waarbij Hildegard mij op heel integere en deskundige wijze heeft gecoacht en geïnspireerd. Ik kan zeggen dat ik nu meer inzicht en (be)grip heb gekregen op mijn persoonlijkheid en wat ik verder wil in mijn leven.
Hildegard heeft mij – in haar eigen woorden op de website – “uiteindelijk enorm geholpen om het licht in mijzelf te ontmoeten”. Ik kan verder en daar ben ik haar heel dankbaar voor.”

Rianne:
“Voor de 2e keer een individuele opstelling gedaan olv Hildegard. Ik voelde wat ik wilde opstellen en Hildegard begeleidde mij door mijn proces, professioneel, respectvol, helder, duidelijk. Waar ik de stappen af en toe niet zelf zou kunnen bedenken, nam zij de leiding op een prettige manier, wetend wat de mogelijkheden zijn (professioneel) en respectvol (altijd checkend). Hier kwam een heel mooie ervaring uit. Heel steunend en verhelderend voor mij.”