Individuele opstellingen

Opstellingen
Wat je vraag of thema ook is, er zijn altijd onbewuste lagen in verborgen. Juist deze onbewuste delen beïnvloeden onze beslissingen het meest.

Hoe leren we het onbewuste kennen?
In een opstelling geven we juist deze onbewuste aspecten een plaats. We erkennen hun bestaan. Ze worden gehoord, emoties worden ervaren, spanning vloeit weg. Nu kunnen ze gaan bewegen. Het geheel komt in een rustigere, gezondere samenhang met elkaar. Er ontstaat een nieuw perspectief.
De oplossing komt niet van buitenaf, maar ontvouwt zich van binnenuit, op natuurlijke wijze.

In een groepsopstelling werken we met personen ofwel representanten. Zij representeren een deel van jouw vraag. Ze nemen hun plaats in de ruimte in op grond van hun eigen intuïtie. Dit wordt vaak als trefzeker ervaren door de cliënt, terwijl de representanten toch de cliënt niet kennen. De representanten verwoorden de informatie die ze ervaren. Om als representant in de opstelling, ofwel ‘het veld’ van iemand te staan die je niet kent, is een boeiende en vaak helende ervaring.
In een individuele opstelling leg jij zelf papieren op de grond, waar jouw vraag op is geschreven. Bij het zoeken van de plaats volg je je intuïtie. Vervolgens sta je een voor een op de verschillende papieren en ervaar je zelf de verborgen laag in jouw thema.

Wat kun je opstellen?
In feite alles. Zolang het een WEZENlijke vraag is, die jouw ontwikkeling dient.
Alle thema’s waar je een vraag over voelt, zijn geschikt voor een opstelling. Altijd is er sprake van onbewuste lagen die zichtbaar en voelbaar worden, zich ontspannen en tot een nieuwe orde komen.
Soms ben je nog niet klaar om iets onder ogen te zien, of nog niet in staat om iets gevoeligs te ervaren. Tijd is een goede vriend, stap voor stap is dan gepast.
Mogelijke thema’s kunnen zijn: gezondheid/ziekte, familie en relaties, je werk, conflicten, niet kunnen kiezen, je persoonlijkheid, rouw, een traumatische ervaring, enzovoort. Maar ook als je een thema eens rustig wilt verkennen, de inhoud beter wilt leren kennen, een thema wilt ‘ontmoeten’, is een opstelling een boeiende mogelijkheid.

Het werken met familie- of systeemopstellingen is bekend geworden door Bert Hellinger, maar kent sindsdien vele variaties en toepassingen.

Bijzondere opstellingen
Voorouders: bijvoorbeeld een Vrouwenlijn: je ontmoet op energetisch niveau je moeder, grootmoeder, overgrootmoeder enzovoort; 6 generaties, en de oermoeder van jouw vrouwenlijn. Hiervoor hoef je je (groot)moeders niet persoonlijk te hebben gekend. Je voelt je opgenomen in een lange lijn vrouwen die jou voorgingen.
Het wiel van de vier windrichtingen: In het Noorden rust de essentie. Hier ontstaat de kiem voor het nieuwe idee. In het Westen krijgt het idee zijn eerste vorm. In het Zuiden wordt het volwassen. In het Oosten valt de uiterlijke vorm weer uit elkaar en sterft. Maar de essentie keert terug in het Noorden waar het in diepe stilte en schijnbare stilstand zijn opgedane ervaringen integreert. Tot een nieuwe impuls ontstaat.